Nhìn qua tưởng dại dột, nhưng đây mới là 9 tính cách của phụ nữ thông minh, tài giỏi

“Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ.” Biết sai không nói, biết đúng cũng không lộ, đó mới là người thông minh nhất, càng sống càng thuận lợi vì nhìn thấu mọi bản cʜấᴛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *